Duurzaam en toekomstbestendig

Groen wonen gaat in Park Vijfsluizen verder dan ‘wonen in het groen’. Hier betekent groen wonen, groen léven. Op een manier die de planeet zo min mogelijk schaadt. De wijk is vanuit het landschap ontworpen, niet andersom. En alle woningen en voorzieningen worden gebouwd op de toekomst. Duurzaam, energiezuinig, natuurinclusief en klimaatadaptief.

Hernieuwbare energie

Naast zonnepanelen, krijgt een deel van de woningen groene daken. Deze brengen verkoeling en nemen overtollig regenwater op. Daarnaast hebben veel woningen regentonnen en liggen in het park wadi’s die overtollig regenwater opvangen en afvoeren.

Alle huizen hebben een duurzaam energiesysteem. Hierdoor maak je als bewoner gebruik van hernieuwbare energie: schoon, duurzaam en onuitputtelijk. Een natuurlijk koelsysteem dat koud water door de vloeren pompt, maakt airconditioning haast overbodig

 

Deelmobiliteit

Ook groene mobiliteit wordt gestimuleerd. Bewoners kunnen gebruik maken van een electrisch deelautosysteem. Er zijn diverse oplaadpunten, waar je je electrische auto, scooter of bakfiets kunt opladen met zonne-energie.

Klimaatadaptief wonen

Ons klimaat verandert, het weer wordt steeds extremer. Om onszelf en onze omgeving te beschermen voor hittegolven, perioden van droogte en wateroverlast, moeten woongebieden klimaatadaptief worden. Oftewel, ‘blauwer’. Park Vijfsluizen is hét voorbeeldproject op dat gebied. Hier worden de allernieuwste ideeën en inzichten over klimaatbestendig bouwen toegepast.

Planten en bomen krijgen álle ruimte om te groeien, in Park Vijfsluizen. Veel bestaande bomen, waarvan sommige wel zestig jaar oud, blijven behouden. Ze bieden beschutting en verkoeling, net als de bestaande waterpartijen.

Ook de groene daken brengen verkoeling. Straten en parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk onverhard, zodat het water er doorheen kan. Een grote stuw houdt het water, dat anders het gebied uit zou stromen, tegen. Op verschillende plekken in het park komen wadi’s, helofytenfilters en grindkoffers te liggen, die water bergen. Een deel van de huizen wordt uitgerust met regentonnen. De mogelijkheden van een circulair watersysteem, dat regenwater opvangt en bewaart voor tijden van droogte, worden momenteel nog onderzocht.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat Park Vijfsluizen een plek wordt die klaar is voor de toekomst. Een plek waar het straks veilig en aangenaam wonen is voor bewoners. En waar professionals graag komen om inspiratie op te doen over klimaatadaptief wonen.