Start Fundering Parkwal

Met de start van het aanbrengen van een zogenaamde ‘Parkwal’ langs de snelwegzijde van het nieuwbouwproject Park Vijfsluizen, wordt een cruciale stap gezet in de ontwikkeling van deze groene, autoluwe woonwijk. Door de Parkwal wordt niet alleen het omgevingsgeluid voor een belangrijk deel buitengesloten, maar ontstaat ook een duidelijk afgebakende groene oase waarbinnen de duurzame en gevarieerde woningen worden gebouwd.

Paalmatras

 

Voor de circa 10 meter hoge Parkwal moet allereerst een stevige fundering worden aangebracht. Belangrijk omdat de bodem van zichzelf onvoldoende draagkracht heeft en voorkomen moet worden dat de naastliggende grond zich kan verplaatsen. Om die reden wordt een zogenaamd ‘paalmatras’ aangelegd waarbij een groot aantal heipalen (1.500 stuks) dicht op elkaar in de grond wordt geheid. Het heien van palen kan uiteraard voor geluidshinder zorgen. De werkzaamheden duren ca. 12 weken waarbij van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur wordt gewerkt. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor heimachines met stillere motoren en aangepaste heiblokken. Wij verwachten in de week van 7 november 2022 het heiwerk af te kunnen ronden.

Voor vragen over de bouwwerkzaamheden kan contact worden opgenomen met de omgevingsmanager van Heijmans, de heer Hinfelaar. Hij is bereikbaar via 0622517553 of per e-mail ([email protected]). Voor vragen over de verkoop van de woningen kun je contact opnemen met de makelaars of Heijmans via ([email protected]).

 

Download hier het krantenartikel