Walstroom voor DFDS-terminal in Vlaardingen

Een deel van de schepen van DFDS die aanmeren in Vlaardingen krijgt vanaf eind 2023 elektriciteit via een walstroominstallatie. Rotterdam Shore Power B.V, een joint venture van Eneco en Havenbedrijf Rotterdam, zal deze walstroom leveren.

Het gaat vooralsnog om de ligplaats van de Jinling roll-on-roll-off-schepen voor de lijndienst  van en naar Immingham. De aanleg van de walstroominstallatie wordt verzorgd door Actemium en is financieel mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland. Het gebruik van walstroom voor de ligplaats voor de Jinling roll-on-roll-off schepen past bij de duurzame ambities van DFDS die erop zijn gericht om de uitstoot van NOx en SOx te reduceren. De andere twee ligplaatsen komen in een later stadium ook voor walstroom in aanmerking.

Vermindering van uitstoot en van geluidsoverlast

De walstroomvoorziening bestaat uit een omgebouwde 40-voetscontainer met daarin elektrotechnische apparatuur die stroom van het openbare elektriciteitsnet geschikt maakt voor gebruik aan boord van de schepen. Daarnaast is er het kabelmanagementsysteem die de elektriciteit met een kabel en een plug fysiek van de kade aan boord van het schip brengt. Vanaf het schip zal met een afstandsbediening de kraan op de kade worden bediend zodat de kabel aan boord kan worden genomen en nadien gekoppeld kan worden.

De walstroominstallatie heeft een vermogen van 1,8 MW (het energie-equivalent van bijna 1.500 huishoudens) en levert naar verwachting 3,5 GWh per jaar aan elektriciteit. De geschatte CO2-reductie als gevolg van de investering bedraagt ca. 2.100 ton op jaarbasis. Daarnaast draagt walstroom ook bij aan de luchtkwaliteit door vermindering van fijnstof- en stikstofuitstoot en vermindert het geluidsoverlast.

 

Verduurzaming Rotterdamse havencluster

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco willen het gebruik van walstroom in de Rotterdamse haven stimuleren en hebben daartoe hun dochter Rotterdam Shore Power opgericht. Begin 2022 werd de in gebruik name aangekondigd van de grootste walstroominstallatie van Europa: de installatie voor de offshore-schepen van Heerema Marine Contractors op de Landtong Rozenburg. Momenteel werkt Rotterdam Shore Power aan de aanleg van een tweede installatie bij Boskalis in de Waalhaven.

Walstroom is een cruciale pijler van de verduurzamingsstrategie voor het Rotterdamse havencluster. Minstens 90 procent van de offshore, veerboten, cruise- en roll-on-roll-off schepen en containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruik maken van walstroom. Dit scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2.500 ton stikstof. Dit betekent een grote stap naar een steeds schonere en toekomstbestendige haven.

Realisatie van de walstroominstallatie past bovendien in het One Planet Plan van Eneco om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in de eigen activiteiten, maar ook in de energie die Eneco levert aan zijn klanten. Het walstroomproject draagt bij aan de commitment van DFDS om tegen 2050 een netto-nuluitstoot CO2 te hebben. Deze groene transitie moet onder meer worden bereikt door aanzienlijk te investeren in duurzame oplossingen, inclusief de doelstelling om 45% van de CO2-reductie te realiseren binnen de Ferry business van DFDS.

Bron: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/walstroom-van-rotterdam-shore-power-voor-dfds-terminal-in-vlaardingen