NL Greenlabel en Heijmans werken samen

aan Park Vijfsluizen te Vlaardingen

De samenwerking betekent onder meer dat NL Greenlabel gebiedsontwikkelingsplannen van Heijmans toetst op integrale duurzame maatregelen en helpt om deze te realiseren. 

Door nieuwe projecten te laten toetsen door NL Greenlabel, wil Heijmans gemeentes, bewoners en andere betrokkenen inzicht geven op welke wijze ze invulling geeft aan gezondheid, biodiversiteit en natuur inclusief ontwikkelen, en zo kan bijdragen aan het behalen van gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Door natuurmaatregelen toe te passen in ontwikkelprojecten, draagt Heijmans bij aan het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving. Beide partijen willen met hun samenwerking een extra impuls geven aan natuur inclusief ontwikkelen en dit – waar mogelijk – versnellen. 

NL Greenlabel Gebiedslabel voor Heijmans projecten 

Heijmans en NL Greenlabel werken al samen bij projecten in Uden (Land van Dico) en Voorhout (Hooghkamer, fase 3). In Voorhout krijgen kopers van een nieuwbouwwoning in het project Hooghkamer fase 3, hulp van NL Greenlabel bij het duurzamer en klimaatbestendiger inrichten van hun tuin.