Bouwen voor de toekomst,

respect voor het verleden

De plannen voor de bouw van een nieuwe duurzame woonwijk in Vlaardingen worden gerealiseerd op een locatie waar veel Vlaardingers goede herinneringen aan hebben. 

Het sportpark en de directe omgeving was een geliefde plek met als centrum het karakteristieke Shell-gebouw. Dat gebouw krijgt ook in de toekomst een prominente plaats in de ontwikkelingen. De komende periode wordt onderzocht hoe de invulling er concreet uit kan zien. Een geliefde plek waar met respect mee wordt omgegaan. Maar waar komt die naam Vijfsluizen eigenlijk vandaan ?

Het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen even ten noorden van de Beneluxtunnel aan de beide zijden van de A4 wordt Vijfsluizen genoemd. Het gebied kent al een lange historie. Om de afwatering van het veenweidegebied van Midden Delfland te verbeteren, werd de Poldervaart gegraven van Vrijeban naar Schiedam, welke gereed was in 1280. De afwatering naar de Maas gebeurde in die tijd met getijdesluizen, spuisluizen, die alleen konden afwateren als het water in de Nieuwe Maas lager was dan in de boezem. Er waren toen vijf van deze getijdesluizen. De eerste was bij de Vlaardingerdijk, de laatste bij de Schie. Daartussenin, onder andere nabij Kethel, lagen de andere drie sluizen in de Poldervaart. Daar is de naam ‘Vijfsluizen’ aan ontleend.